Židé na Žatecku

Židé na Žatecku a letecký most Žatec- Israel  je projekt a výstava Nadačního spolku Saaz / Žatec v Německu a Spolku rodáků a přátel města Žatce, ve spolupráci s Židovskou obcí Teplice v České republice.

Také Žatci, zde v našem městě si vyžádala tato genocida velké oběti. Žateckým Židům kterým se nepodařilo vcas opustit Evropu skončili převážně ve vyhlazovazích táborech nebo v plynových komorách. Židé v Žatci, jako všude v Evropě, se podíleli na vytváření hospodářství a kultury města, která nám dnes trochu chybí. Náš projekt „Židé na Žatecku“ hodlá zviditelnit tyto ztráty a vrátit tyto minulosti do vědomí lidí a dějin města Žatce. Toto je smysl našeho projektu. .Dilema žateckych židu, o tom řekl Thedor Herzl již v roce 1897: „Čím se provinili, ti malí židé z Prahy, ti poctiví obchodníci, ti mírumilovní občané? V Praze se jim vyčítalo, že nejsou Češi, a v Žatci,že nejsou Němci“ Doufám tedy, že tato výstava bude také dalším úspěšným krokem v naší Žatecké cestě pro žateckou občanskou společnost a překonání předsudků a návrat k normalitě. Část výstavy dokumentuje též pomoc Československa v roce 1947-1948  „Letecký most – Žatec – Izrael“ 

Veškerá zveřejnění textu a fotografií z těchto stránek pouze na základě písemného povolení představenstva Nadačního spolku Saaz / Žatec e. V. Copyright © 2023 

zde stránky výstavy
Židé na Žatecku

Počátky židovského osídlení  Žatce

„Oráč  a smrt“  – Jan ze Žatce a dialog se židovstvím?

Židé v Čeradicích (u Žatce)

Židé v Libočanech (u Žatce)

Židovská obec Žatec

Žatečtí rabíni

Židovský hřbitov v Žatci 

Perzekuce židů v Sudetech 

Pronásledování, vyhnání a záhuba 1938-1945

Norimberské zákony 1935 

Tabulky a statistiky

Arizovaný majetek v Žatci  1938

Rudolf Fanta a jeho osud

Osud žatecké židovské rodiny Windt a Sommer

Letecký most Žatec – Ekron léto 1948

Letecký most Žatec – Ekron, Operace Balak 

Letecký most Žatec – Ekron léto 1948 ,Operace „Navot“,

Výstava a dokumentace projektu „Židé na Žatecku“

Shalom

Projekt „Židovské stopy“