Rudolf Fanta a jeho osud

Rudolf Fanta se narodil 12. února 1879 v Žatci. Otec Eduard Fanta byl významný žatecký transportní podnikatel a speditér chmele, který vynalezl speciální železniční vozy na transport chmele. Matka Theresa rozená Stein pochází též ze známé žatecké rodiny Nathana Steina. Rodinný dům byl přímo na náměstí Svobody, dnes Hotel U Hada.

Fanta se oženil 11. dubna 1918 s Annou Marií Girschick a z jejich manželství pochází dvě děti, které již též zemřeli. Jeho vnučka žije nyní v Chemnitzu a poskytla nám tyto dokumenty a údaje. S jeho rodiny přežila holocaust také jeho neteř, Franziska Uherová, která byla pomocí paní Brázdové z Líčkova zařazena do transportu Červeného kříže do Švedska. Zde vydala své paměti o dětství v Žatci v knižní podobě. Zemřela před třemi lety. .

V třicátých letech patřil pan Fanta k předním členům sudetoněmecké sociálnědemokratické strany a tato práce ho přivedla do Františkových lázní.

Jeho neteř, která žije nyní v Chemnitzu nám poskytla dokumenty, úmrtní list   a fotografii pana Rudolfa. Fanty

další stránka