Osud žatecké židovské rodiny Windt a Sommer

Rodina Alfred (*1874) a Hedwig Windt (*1876) bydlela v 30 letech ve vlastní vile v ulici Holletitzer – Šafaříkova čp. 1262 (dnes Volyňských Čechů). Vila měla mnoho pokojů, kancelář a salon pro zahraniční zákazníky a byla luxusně vybavena. Pan Windt vlastnil totiž se svým synem Jindřichem velkoobchod s chmelem a prodej pivovarského zařízení. Jejich dcera Martha, s diplomem z pražské polytechnické vysoké školy, vdaná za Erwina Sommera, měla dceru Elisabeth (* 1938) a syna Michaela (*1935).

 

Villa Windt, v ulici Volynských Čechů

.Erwin Sommer žil nejprve se svojí rodinou v Vídni, ale 1936 se vrátil do Žatce, kde měl převzít jako společník obchod svého tchána. Po zabrání Rakouska Hitlerem se rozhodl po radách svých přátel k vystěhování do Francie. Zde se svým švýcarským společníkem založil obchod pro pivovarské potřeby. Po vypunknutíí války vstoupil do zahraniční legie ve Francii a byl během války vojákem v severní Africe. Martha a její děti se po celou dobu schovávali ve Francii a unikli tak deporatci. Po válce pracovali oba manžele jako zaměstnanci, protože jeho společník využil jeho židovský původ a převzal jeho majetek a byt, který našli po válce prázdný.

 

 

Erwin Windt

Martha Sommer Windt

Po Mnichovské dohodě v září 1938 a vstupu Wehrmachtu byli nuceni opustit Žatec a jeli do Prahy. Dům byl rekvírován a arizován a sloužil jako komandatura německé policie a SD. Totéž se stalo s obchodem, který převzala pravděpodobně německá firma Zuleger. Po válce dostali na žádost zprávu, že jejich vila je v národní správě (správcem byl volyňský Čech a příslušník ČSLA pan Jaroslav Prokůpek) a jejich obchod je též pod národní správou (národní správce Josef Biedermann) a že jejich majetek není uznán jako židovský, a proto na něj nemají žádné nároky.

 

Potvrzení o povolení pobytu pro Marthu Sommer ve Francii s razítkem že je židovka

 

Michael Sommer vystudoval v Paříži jadernou fyziku a pracoval též ve výzkumném ústavu v Czren ve Švýcarsku. Jeho sestra žije v Izraeli v Tel Avivu (Bnei Brak). Rodiče zemřeli ve Francii a jsou tam pochováni. M. Sommer navštivil v roce 2010 první vernisaž o Židech na Žatecku v Regionálním muzeu. Zemřel v roce 2018 v Pařiži.

Dr. Michael Sommer und O. Löbl, 2010 na vernisaži v žateckém muzeu

 

Alfred Windt byl 6.7. 1942 deportován do Terezína, kde následně v témž roce zemřel. Hedwig Windt byla pod číslem 46054 tranp. C.Aan 608 transportována 6. 7. 1942 do Terezína a následně pod trs. číslem cDR 2427 deportována do Osvětimi. Strýc Heinrich Windt (*7.8.1905) byl pod číslem 46959 trp.LC Bd 412 deportován do Terezína, kde v Malí Trostines 1942 též zahynul.

 

 

 

 

další stránka