Tabulky a statistiky

Podíl židů na celkovém počtu obyvatel v Žatci a na Žatecku

místo a rok celkový počet izraelité národní židé  židé celkem
Žatec 1930 18.590 760 164 924
okres Žatec  1921 35.706 1082 59 1141
okres Žatec  1930 38.701 861 178 1039
Žatec 1985 19.203 0 0 5

Období šoa přežilo údajně 80 – 100 osob, ale většina se do Žatce nevrátila, až na tři rodiny

Historické údaje o počtu obyvatel v Žatci

1811 1852 1880 1900 1904 1910
0 2 rodiny 918 1241 1345 1044

Rasoví židé 17. května 1939

Plnožidé a míšenci 1. a 2. stupně podle Norimberských rasových zákonů z roku 1935

místo muži ženy m. 1. stupně ž. 1 stupně m. 1. stupně ž.2. stupně celkem
okres Saaz 21 69 24 30 26 11 181
město Saaz 7 26 16 20 16 6 91

Výpis ze spisu o arizaci průmyslových závodu v Žatci v květnu 1939

firma nový majitel
Leopold Telátko,továrna na dráty a kovové zboží, Libočanská ulice Viktor Fissenee, Neuss Düsseldorf
Kauzner & Nauman, stavební potřeby Bock
Bergmann as Deiml, továrna na laky a barvy , Staňkovická 1107 německý komisární správce
Šroubárna –   Bechert , Nádražní ulice Viktor Fissenee,  Neuss
Josef Reiman  & Co. drátěnky   Staňkovická 721 Dr. Emil Hammerschmid
 První žatecká rafinerie smoly, Ferdinand Lustig,  Nádražní 801 Konsortium von Angestellten der Flirma
Spedice  Eduard Fanta, Mostecká 897 E a W. Horna, Saaz

Zdroj: Národněsocialistické pronásledování Židů v říšské župě -Sutedy 1938-1945, Jörg Osterloh, nakladatelství ARGO 2010

Obchodní firmy, židovští obchodníci s chmelem, hotely, restaurace, obchody, soukromé nemovitosti a byty byly arizovány nařízením nebo byly zabaveny gestapen na základě „Nařízení o zabavení národu a státu nepřátelského majetku v sudetské župě z 12. května 1939. (“Verordnung über die Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens in den sudetendeutschen Gebieten” von 12. Mai 1939“) Záměrem těchto akcí bylo “odžidování” (Endjudung) veškerého židovského majetku. Za rasistickou ideologií se však skrývaly hospodářské záměry, chtivost po židovském majetku.

další stránka