Tabulky a statistiky

Podíl židů na celkovém počtu obyvatel v Žatci a na Žatecku

místo a rok

celkový počet

izraelité

národní židé 

židé celkem

Žatec 1930

18.590

760

164

924

okres Žatec  1921

35.706

1082

59

1141

okres Žatec  1930

38.701

861

178

1039

Žatec 1985

19.203

0

0

5

Období šoa přežilo údajně 80 – 100 osob, ale většina se do Žatce nevrátila, až na tři rodiny

Historické údaje o počtu obyvatel v Žatci

1811

1852

1880

1900

1904

1910

0

2 rodiny

918

1241

1345

1044

Rasoví židé 17. května 1939

Plnožidé a míšenci 1. a 2. stupně polde Norimberských rasových zákonů z roku 1935

místo

muži

ženy

m. 1. stupně

ž. 1 stupně

m. 1. stupně

ž.2. stupně

celkem

okres Saaz

21

69

24

30

26

11

181

město Saaz

7

26

16

20

16

6

91

Výpis ze spisu o arizaci průmyslových závodu v Žatci v květnu 1939

firma

nový majitel

Leopold Telátko,továrna na dráty a kovové zboží, Libočanská ulice

Viktor Fissenee, Neuss Düsseldorf

Kauzner & Nauman, stavební potřeby

Bock

Bergmann as Deiml, továrna na laky a barvy , Staňkovická 1107

německý komisární správce

Šroubárna -   Bechert , Nádražní ulice

Viktor Fissenee,  Neuss

Josef Reiman  & Co. drátěnky   Staňkovická 721

Dr. Emil Hammerschmid

 První žatecká rafinerie smoly, Ferdinand Lustig,  Nádražní 801

Konsortium von Angestellten der Flirma

Spedice  Eduard Fanta, Mostecká 897

E a W. Horna, Saaz

Zdroj: Národněsocialistické pronásledování Židů v říšské župě -Sutedy 1938-1945, Jörg Osterloh, nakladatelství ARGO 2010

Obchodní firmy, židovští obchodníci s chmelem, hotely, restaurace, obchody, soukromé nemovitosti a byty byly arizovány nařízením nebo byly zabaveny gestapen na základě „Nařízení o zabavení národu a státu nepřátelského majetku v sudetské župě z 12. května 1939. (“Verordnung über die Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens in den sudetendeutschen Gebieten” von 12. Mai 1939“) Záměrem těchto akcí bylo “odžidování” (Endjudung) veškerého židovského majetku. Za rasistickou ideologií se však skrývaly hospodářské záměry, chtivost po židovském majetku.